Bir işletmenin başarılı olmasını etkileyen çok sayıda faktör bulunur. Kimi zaman tüm plan ve stratejiler eksiksiz uygulansa dahi istenen sonuçları elde etmek mümkün olmaz. Bahsi geçen sorunun temelinde sektörde yer alan rakiplerin faaliyetlerini takip etmemek yatabilir. Rakip analizi, küçük ve büyük ölçekli tüm firmalar için son derece önem arz eder. İşletmelerin zayıf veya güçlü yanlarını görme şansı verir. Bu analiz sayesinde elde edilen diğer avantajlar ise şöyledir:

 • Sektörün dinamiklerine tam anlamıyla hakim olmayı mümkün hale getirir.
 • İşletmenin stratejilerini daha geniş bir perspektif üzerinden kurgulamasını sağlar.
 • Organizasyondaki eksiklikleri görme ve giderme imkanı verir.
 • Pazardaki boşluklarını görme olanağı tanır.
 • İleriye dönük planlamaların daha eksiksiz olmasını mümkün kılar.
 • Firmanın trendleri takip etmesine yardımcı olur.

“Rakip analizi nedir?” sorusu işletmesini geliştirmek ve pazarda lider konuma getirmek isteyenler tarafından sıklıkla yöneltilir. Söz konusu kavramın detaylarını bilmek işletmelerin hedeflerini yakalaması için önem arz eder. Bir şirketin iç operasyonları kadar pazardaki dinamikleri ve rakiplerinin güncel faaliyetlerini takip etmesi gerekir. Aksi takdirde yerinde sayan ve sektördeki yenilikleri büyük oranda kaçıran bir işletme haline gelmek kaçınılmaz olur.  Dolayısıyla kavramın detaylarını ve önemini bilmekte fayda vardır. 

 

Rakip Analizi Nedir?

 

Rakip analizi, özetle pazardaki diğer firmaların faaliyetlerini takip etmek ve elde edilen bilgiler doğrultusunda işletmenin eksikliklerini veya başarılı yönlerine göre strateji geliştirmek olarak tanımlanabilir. Bu kavram çoğu zaman rekabet analizi ile karıştırılır. Rekabet analizi daha çok işletmenizin aynı sektörde yer alan diğer organizasyonlara göre potansiyelini gösterir. Günümüzde İster geleneksel yöntemler ister e-ticaret üzerinden yürütülen işler için rakip analizi yapmak bir gereklilik halini almıştır. 

Rakip analizi, sektörel ve işletmeler özelinde olmak üzere iki ayrı yöntem üzerinden yapılabilir. Sektörel analiz, işletmenin dahil olduğu pazarın genel anlamda değerlendirilmesidir. Kapsayıcı bir yöntem olduğu için birden fazla değişkenin karşılaştırılması üzerinden gerçekleştirilir. Bahsi geçen yöntem sayesinde sektörün genel durumuna geniş bir perspektiften bakmak mümkün olur. İşletmeler özelinde yapılan analizde ise benzer operasyonları yürüten diğer firmaların faaliyetleri incelenir. Bu inceleme sonucunda elde edilen veriler sonucunda analize devam edilir. 

 

Rakip Analizi Neden Önemlidir?

 

Rakip analizinin işletmeler için önemi yadsınamayacak kadar büyüktür. Gelişmelere bağlı olarak neredeyse tüm sektörlerde de değişimler meydana gelir. Bu değişimleri takip eden firmalar, çağın gereklerine ayak uydurabilir. Böylece operasyonlarını daha verimli ve efektif hale getirmeleri de mümkün hale gelir. Rakip analizinin bir diğer faydası ise şirketlerin mevcut kaynaklarını ve potansiyelini en iyi şekilde değerlendirme şansı vermesidir. Bu analiz sonucunda işletmeler avantaj ve dezavantajlarını tespit eder. Ardından bu verilere göre gereken önlemleri alır. 

Rakip analizi, şirketlerin strateji belirleme süreçlerinde önemli rol oynar. İleriye dönük planlar yaparken izlenmesi gereken yol haritasını sunar. Sektörün bugünkü durumundan geleceğe yönelik çıkarımlar yapma olanağı tanır. Ayrıca bu analiz, müşterilerinize ve hedef kitlenize yenilikçi çözümler sunmanızı sağlar. Böylece fiyat, pazarlama ve reklam stratejilerinin de dahil olduğu tüm işlemlerinizin gelişen sektöre uyum sağlamasını mümkün kılar. Kavrama dair detayları öğrendikten sonra geriye “Rakip analizi nasıl yapılır?” sorusunu yanıtlamak kalır. 

 

Rakip analizi nasıl yapılır?

 

Rakip analizi yaparken göz önünde bulundurulması gereken birtakım hususlar bulunur.,  Sektörü ve diğer firmaları analiz etmeye başlamadan önce işletmenizin iç dinamiklerine ve genel yapısına hakim olmanız önerilir. Öncelikle kendi eksi ve artı yönlerinizi görmek, analizden daha başarılı bir sonuç almayı mümkün hale getirir. Ayrıca rakip değerlendirmesinin amacını ve yöntemini tespit etmek de kolaylaşır. Aşağıda rakip analizde dikkat etmeniz gereken diğer kriterleri bulabilirsiniz:

 • Analize başlamadan önce işletmenizin mevcut durumunu tespit etmek yaşanması muhtemel riskler açısından önem teşkil eder. 
 • Sektörde lider konumda olan şirketler ve diğer işletmeler arasındaki rekabet incelenir.
 • Rakipleri kategorilere ayırmak analizin daha efektif bir şekilde yapılmasını sağlar.
 • Analiz yaparken benzer hedef kitlesine hitap ettiğiniz firmalara öncelik verebilirsiniz.
 • Rakiplerin fiyat stratejilerini analiz edebilirsiniz.
 • Sektördeki diğer firmaların web pazarlama stratejilerini inceleyebilirsiniz.

Söz konusu hususlar, analizin daha detaylı ve etkin bir şekilde yapılmasını sağlar. Sektörel ve işletmeler bazında yapılan incelemelerin ardından birçok veri elde edilir. Bahsi geçen veriler sayesinde kendi firmanızın artılarını ve eksilerini görmek mümkün olur. Ayrıca sektördeki yerinizi öğrenme, lider konuma yükselme yolunda adımlar atma şansı verir. 

 

Rakip Analizi Unsurları Nelerdir?

 

Rakip analizi, birden fazla unsuru içeren ve farklı yöntemlerle yürütülen bir süreçtir. Bu analizden istenen sonucun alınması için bazı hususları gözetmek gerekir. Ayrıca sektöre ve işletmenize uygun yöntemi tercih etmeniz önerilir. Bu sayede analizin ardından firmanıza çok yönlü bir perspektiften bakmanız ve gereken adımları atmanız da mümkün olur. Rekabet analizinde sık kullanılan yöntemler şöyledir:

 • SWOT Analizi: Analizin başarıyla sonuçlanması için rakiplerin doğru tespit edilmesi oldukça önemlidir. Bunun için öncelikle yaptığınız işe tam anlamıyla hakim olmanız gerekir. Ardından aynı hedef kitleye sahip olduğunuz şirketleri seçmeniz kolay hale gelir. SWOT analizi, firmaları hem müşteri hem de işletme bakış açısıyla değerlendirme imkanı verir.
 • PEST analizi: PEST; politik, ekonomik, sosyal ve teknoloji unsurlarının bir arada değerlendirilmesini ifade eder. Bu yöntemde rakiplerinizin bahsi geçen unsurlarda yaşanan değişimlere hazır olup olmadığına dair bir analiz yapılır. Ayrıca aynı değişimlerden kendi firmanızın ne ölçüde etkileneceğini tespit etme imkanı da verir. 
 • Rakip Dizgisi: Bu yöntemde kategorilere ayrılan rakipler belirli bir puanlama sistemine tabi tutulur. Sektörü, rakipleri ve müşterileri belirledikten sonra söz konusu puanlamayı yapmak mümkün olur. Rakip dizgisi yönteminde belirli bir standartta yapmak analizden istediğiniz sonucu elde etmenizi mümkün hale getirir.

İlgili yöntemler arasında seçim yaparken sektör, rakiplerin durumu ve analiz amacı gibi hususları göz önünde bulundurabilirsiniz. Bu yöntemlerin her birinde uygulayabileceğiniz farklı kilit noktalar bulunur. Örneğin rakip dizgisinde, rakiplere kat sayı atamak daha net bir sonuç almanızı sağlayabilir. Bununla birlikte SWOT analizinde farklı bakış açılarını kullanmak sektöre geniş bir perspektiften bakmayı mümkün kılar.

 

Rakip Analizi Yaparken Nelere Dikkat Edilir?

 

Rakip analizi yaparken dikkat edilmesi gerekenler arasında pek çok husus yer alır. Bunlardan biri, rakiplerin web sitelerini ve dijital pazarlama yöntemlerini incelemek olabilir. Günümüzde geleneksel pazarlama yöntemleri kendisini büyük oranda SEO odaklı çalışmalara bırakmıştır. Rakip SEO analizi sayesinde sektördeki diğer firmaların anahtar kelime ve alan otoriteleri gibi değişkenler üzerinden geliştirdikleri dijital pazarlama stratejilerini takip etmek mümkün olur.

Rakip analizi; fiyat, müşteri ve pazarlama gibi birden fazla açıdan değerlendirilmesi gereken bütüncül bir süreçtir. Bu nedenle sektördeki firmaların pek çok verisini detaylı olarak incelemek gerekir. Elde edilen verilerden çıkarılan sonuçlar ise şirketin ileriye dönük planlamalarında önemli rol oynar. Söz konusu analizin her bir aşamasının özenle yürütülmesi, süreçten istenen verimin elde edilmesine katkı sağlar. Firmanızın değişimlere uyum sağlaması ve hızla gelişen sektörde lider konuma yükselmesi için rakip analizi yöntemlerini vakit kaybetmeden uygulayabilirsiniz. 

 

 

HEMEN BAŞLA
Share This