Kullanım Koşulları

1.TARAFLAR

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) Portal’a kaydolan veya herhangi bir şekilde kullanan tacir veya esnaf Kullanıcı ile DOfis, Maslak Mah. Büyükdere Cd. No:249 Sarıyer İstanbul adresinde yerleşik Hedef Medya Tanıtım İnteraktif Medya Pazarlama A.Ş.  (“EUROMSG”) arasında akdedilmiştir. Bu internet sitesine girmeniz site içerisinde herhangi bir bilgiyi kullanmanız veya kayıt işlemlerini gerçekleştirmeniz aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.  EUROMSG ile Kullanıcı bundan böyle birlikte “Taraflar” ve ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır. İşbu Sözleşme’nin Kullanıcı tarafı yalnızca esnaf veya tacir olup, gerçek kişilere Sözleşme kapsamında hizmet verilmemektedir. 

 

2.TANIMLAR

Aşağıda yer alan tanımlar işbu Sözleşme kapsamında belirtilen anlamları ifade edecektir:

(1) Alıcı: İşbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, KULLANICI’nın EUROMSG tarafından sunulan eposta pazarlama sistemi ile eposta gönderimi yapacağı KULLANICI ile bilgilerini rıza göstererek paylaşmış ve bilgilerinin işlenmesine onay vermiş kişileri, 

(2) Arayüz: KULLANICILAR tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat  Eserleri  Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları EUROMSG’a ait olan tasarımlar içerisinde Portal üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları,

(3) euro.message kampanya modülü: euro.message Sistemi üzerinde eposta yönetimi yapılmasını sağlayan modülü,

(4) euro.message Servisi: EUROMSG’ın sunduğu altyapı ve yazılım desteği ile KULLANICI’nın Alıcılara toplu olarak eposta gönderebildiği kampanya yönetim sistemini ve web tabanlı kampanya yönetim yazılımı paketini,

(5) Elektronik iletişim adresi: Elektronik posta adresi, 

(6) EUROMSG Anti Spam Politikası:EUROMSG tarafından işbu Sözleşme kapsamında sunulacak hizmetlerde KULLANICI tarafından uyulması gereken https://www.euromsg.com/tr/antispampolitikasi adresinde yayınlanan istenmeyen içeriklere ilişkin politikayı,

(7) Hizmet: EUROMSG’ın işbu sözleşme kapsamında KULLANICI’ya sağlayacağı hizmetler,

(8) Kanun: 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’u,

(9) Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

(10) Kullanıcı: Portal’a kayıt olan ve/veya herhangi bir şekilde Portal dahilinde sunulan hizmetlerden işbu Sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan ve/veya Portala erişim sağlayan tacir veya esnaf kişileri.

(11) Kullanıcı Hesabı: KULLANICI’nın Portal içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, KULLANICI bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları  görüntüleyebildiği  kendisine  iletilen  ve  münhasıran  kendisi  tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği kullanıcı adı ve şifre ile Portal üzerinden erişilen KULLANICI’ya özel internet sayfası.

(12) Mevzuat: Kanun ve ikincil düzenlemeleri,

(13) Kupon Kodu: EUROMSG tarafından promosyon amaçla dağıtılabilecek, kullanıcıya belirli bir dönem ve adet eposta gönderim hakkı tanıyan kodu,

(14) Onay: Müşteri’nin Yönetmelik çerçevesinde eposta yoluyla ticari elektronik ileti göndermek için gönderi muhatabı alıcıdan Uygulanabilir Hukuka uygun aldığı izin/onayı,  

(15) Portal: www.euromsg.com alan adı (veya ileride EUROMSG tarafından belirlenebilecek diğer bir alan adı) üzerinden yayın yapan ve euro.message servisinin internet üzerinden kullanılmasına olanak sağlayan EUROMSG’a ait web sitesini,

(16) Reklam: KULLANICI’nın euro.message Servisi ile Alıcılara eposta yoluyla göndereceği kanuna ve kamu düzenine aykırılık teşkil etmeyen bilgi, duyuru veya kampanya içerikli metinsel ve/veya görsel her türlü tanıtımı

(17) Uygulanabilir Hukuk: Hizmetler’in kullanılması esnasında uyulmakla yükümlü olunacak her türlü yasal düzenleme,

(18) Ücretler: KULLANICI’nın işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde EUROMSG hizmet ve servislerikarşılığında ödeyeceği ücretleri,

(19) Yönetmelik: Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’i 

 

3.SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme’nin konusu MÜŞTERİ’nin Kanun, Yönetmelik ve diğer ilgili Uygulanabilir Hukuka uygun olarak derlediği veri tabanına izinli pazarlama yöntemiyle EUROMSG’ın yazılım desteği ve altyapı hizmeti üzerinden kampanya yönetimi ve eposta ile SMS gönderimi yapmasına ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. EUROMSG, Kanun ve Yönetmelik kapsamında bir Aracı Hizmet Sağlayıcı olup, münhasıran Mevzuatta yer alan yükümlülük ve haklara tabidir.

KULLANICI, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Portal içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve tüm hizmetlere  ilişkin EUROMSG  tarafından  açıklanan  her  türlü  beyanı  da  kabul  etmiş  olmaktadır. KULLANICI bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.   

 

4.HİZMET GENEL KULLANIMI ŞARTLARI

4.1. KULLANICI’nın, işbu Sözleşme’de tanımlanan kayıt olmaktan doğan hak ve yetkilere sahip olması için  kayıt  formunu  doldurması,  bilgilerinin  doğruluğunun  onaylanması  gerekmektedir. KULLANICI’nın euro.message Servisi’ni kullanabilmesi için kayıt olması ve yararlanılmak istenilen hizmet  paketi  ücretinin  ödenmesi  ve EUROMSG  tarafından  kayıt  ve  ödeme  işlemlerinin onaylanması gerekmektedir.

4.2. KULLANICI, EUROMSG  tarafından  talep  edilen  bilgileri  tam,  doğru  ve  güncel  bir  şekilde sağlayacağını,  bu  bilgilerde  meydana  gelebilecek  her  türlü  değişikliği  derhal EUROMSG’a bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle KULLANICI, EUROMSG nezdinde doğacak her türlü zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. EUROMSG’ın bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle hizmeti durdurma hakkı saklıdır.

4.3. Portal’a kayıt olabilmek ve kullanabilmek için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve 18 yaşından küçük olmamak gerekmektedir. Portal’a tüzel kişi adına kayıt olacak gerçek kişi, EUROMSG’ın sunmuş olduğu hizmetler kapsamında yapacağı işlemler için ilgili tüzel kişiyi temsil yetkisine haiz olduğunu taahhüt eder. Temsil yetkisinin bulunmadığının tespiti halinde gerçek kişi tüm doğan ve doğacak olan tüm yükümlülüklerden şahsen sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.   

4.4. KULLANICI tarafından belirlenen ve Panele giriş için gerekli kullanıcı adı ve parola gibi güvenlik bilgilerinin  sorumluluğu  tamamen  KULLANICI’nın  üzerinde  olup,  bu  bilgilerinin KULLANICItarafından gerektiği gibi korunmaması sebebiyle üçüncü kişilerin eline geçmesi neticesinde Portal’a yapılan yetkisiz girişlerden ve euro.message Servisi’nin yetkisiz kullanımından dolayı EUROMSG’ın sorumluluğu bulunmayacaktır.

4.5. KULLANICI’ya tahsis edilen bu hesaba, Alıcı verileri münhasıran KULLANICI tarafından yüklenir ve bu verilere ilişkin tüm sorumluluk KULLANICI’ya aittir. KULLANICI, EUROMSG’ın,  KULLANICI’nın mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak amacıyla ticari elektronik ileti göndermek için onay alamayacağını ve bu hususta bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.   

4.6. KULLANICI, kendisine tahsis edilen hesaba yalnızca işbu Sözleşme kapsamında alacağı hizmetin ifası için gerekli verileri yükleyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  

4.7. Portal’a yüklenen verilerin hukuka uygun olması münhasıran KULLANICI’nın sorumluluğundandır. EUROMSG, hukuken gerekmesi halinde Alıcılardan ileti gönderimi için izin veya onay alınmadığını ya da EUROMSG sunucuları üzerinden hukuka aykırı veri veya SPAM (İstemsiz Çöp Posta) gönderildiğini tespit etmesi ve / veya EUROMSG IP adreslerinin güvenilirliğini düşürecek Alıcı listelerine sahip olduğunun tespit edilmesi halinde halinde, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla, işbu Sözleşmeyi herhangi bir süre ile bağlı olmaksızın derhal ve yazılı olarak feshedebilir ve Hizmet’i tamamen durdurabilir.

4.8. EUROMSG’ın sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Portal’ı kullananlar, yalnızca hukuka ve Uygulanabilir Hukuk’a uygun amaçlarla Portal üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Portal dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

4.9. EUROMSG, KULLANICI’nın euro.message Servisini en iyi ve optimum düzeyde kullanması ve reklam gönderimlerinin herhangi bir aksaklık olmaksızın yapılması için gerekli teknik altyapıyı sağlayacaktır. EUROMSG, işbu Sözleşmenin konusunu oluşturan taahhütlerini, erişim sağlayıcılar, yer sağlayıcılar tarafında meydana gelebilecek teknik arızalar veya EUROMSG’ın kontrolü dışında ortaya çıkabilecek internet altyapısında yaşanabilecek arızalar ya da idari veya adli karar sonucu internet erişiminin tamamen veya kısmen engellenmesi ve benzer teknik problemler ya da nedeniyle  zamanında  gerçekleştirememesinden  hiçbir  surette  sorumlu  tutulamaz.  Bununla birlikte hizmetin aksamasına veya zamanında yerine getirilememesine neden olan üçüncü kişiler kaynaklı teknik arızaların sona ermesinden itibaren, eksik veya zamanında yapılamayan hizmet ve taahhütler EUROMSG tarafından makul bir süre içerisinde yerine getirilecektir.

4.10. EUROMSG, KULLANICI tarafından  euro.message  Servisine  yüklenen  verilerin  yedeklemesini gerçekleştirecektir. Bununla  birlikte, EUROMSG’ın  kusuruna  dayanmayan  bir  sebeple, KULLANICI’nın veya yetkili personelinin hatasından veya üçüncü kişiler kaynaklı teknik bir arızadan dolayı verilerin bozulması veya silinmesi durumunda, son yedekleme tarihi ile veri kaybının gerçekleştiği tarih arasındaki veri kaybından EUROMSG sorumlu değildir.

4.11. TARAFLAR, işbu  Sözleşme  çerçevesinde  yapmış  oldukları  işlemler  ve  sundukları  hizmetler nedeniyle elde ettikleri verilerin, Uygulanabilir Hukuk’a uygunluğundan ve ilgili Uygulanabilir Hukuk hükümleri saklı kalmak kaydıyla muhafazasından, hukuka aykırı olarak bunlara erişilmesini ve işlenmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasından sorumludur. Taraflar, Kişisel verilerin; üçüncü kişilerle paylaşılabilmesi, işlenebilmesi ve başka amaçlarla kullanılabilmesi için ilgili kişiden önceden onay alınması gerektiğini kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

4.12. euro.message Servisinin yazılımında veya altyapısında bulunan hatalar veya aksaklıklar nedeniyle, gönderilemeyen reklamlardan EUROMSG sorumlu olup, münhasıran bu duruma ilişkin hatalı, eksik veya yanlış gönderilen veya hiç gönderilemeyen reklamların tekrar gönderilmesinden ek bir ücret talep edilmeyecektir.

4.13. Taraflardan her biri, işbu Sözleşme’de belirtilen yükümlüklerini veya taahhütlerini ihlal etmesi nedeniyle diğer Taraf’ın uğradığı zararları tazmin edeceğini ve eylemleri nedeniyle üçüncü kişilerin talebi üzerine veya resen başlatılan hukuki, idari ve cezai süreçler sonucunda diğer tarafın yaptırıma uğraması halinde, bunları kendisine rücu etme hakkının saklı olduğunu kabul, taahhüt ve beyan ederler.

4.14.Taraflar işbu Sözleşme’de belirtilen sorumluluk halleri de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kusuru veya yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle tazminat talep edilmesini gerektirecek durumlar ortaya çıkması halinde EUROMSG’ın bu Sözleşme kapsamında ortaya çıkan tüm taleplere ilişkin toplam azami sorumluluğunun, KULLANICI’nın EUROMSG’dan zararının tazminini talep etme hakkının dayanağına bakılmaksızın (esaslı ihlal, ihmal, yanıltıcı beyan veya sair akdi veya haksız fiil ile ilgili talepleri dahil olmak üzere) yalnızca gerçek doğrudan zararlara ilişkin olduğunu ve her halükarda taleplerin toplamı sonucunda ödenebilecek tazminat miktarının 1 aylık sözleşme ücreti ile sınırlı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.15. EUROMSG’ın,  herhangi  bir  ön  bildirimde  bulunmaksızın  işbu  Sözleşme,  Gizlilik  Politikası, EUROMSG Anti Spam Politikası ve eklerinde değişiklik yapma hakkı olup, KULLANICI, yapılacak değişikliklerin değişiklik tarihi itibariyle geçerli olacağını ve Sözleşme süresince uyacağını kabul ve beyan eder. KULLANICI’nın ilgili konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme’yi 10. maddede belirtilen yollarla feshetme hakkı saklıdır.

4.16. EUROMSG, KULLANICI’ya işbu Sözleşme kapsamında satın alacağı hizmet paketi içeriği ile sınırlı hizmet vermekle yükümlüdür. 

  1. TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

5.1. KULLANICI, euro.message Servisi ile yapacağı tüm gönderimlerde, Alıcıların gönderimi yapan gerçek veya tüzel kişi olarak kendisini tanıyabileceği ölçüde tanıtıcı bilgiler bulunduracağını, anonim veya göndericisi belli olmayan veya Alıcı tarafından anlaşılmayacak tarzda içerikler barındıran gönderim yapmayacağını taahhüt eder.

5.2. KULLANICI, işbu Sözleşme kapsamında Alıcılara yapacağı gönderimlerin Uygulanabilir Hukuk’a uygun olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.3. KULLANICI, Alıcılara göndereceği reklam içeriklerinde, Alıcının reklam içerikli eposta almak istemediğini bildirebileceği bir bağlantı (köprü) veya iletişim adresi bulunduracağını, Alıcılara azami kolaylıkta sistemden çıkış yöntemi sunacağını, çıkış hakkı sağlanmadan gönderilen iletilerin hem Kanun’a hem de Yönetmelik’e aykırı olarak değerlendirileceğini ve mesaj almak istemediğini bildiren Alıcılara 24 (yirmi dört) saat içinde gönderimleri durduracağını ve Alıcıların yeniden rızasını almaksızın Euro Message Servisi ile tekrar mesaj göndermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 

5.4. KULLANICI, İleti hangi kanal ile gönderilmişse o kanala özgü bir ret hakkı tanıyacağını kabul ve taahhüt eder. Şüpheye mahal vermemek adına; örneğin, eposta ile gönderilen bir iletide yine eposta ile çıkış hakkı verilecektir. 

5.5. KULLANICI, Alıcılara göndereceği eposta mesajlarında yer alan reklam içeriklerinin hukuka, kamu düzenine, genel ahlaka, rekabet kurallarına, EUROMSG Anti Spam Politikası’na, Mevzuata ve Uygulanabilir Hukuk’a uygun olacağını ve reklam içeriklerinde kullanılacak tüm görsel ve işitsel malzemenin her türlü telif, marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım gibi üçüncü kişilere ait fikri ve sınai hakları ihlal etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. KULLANICI, EUROMSG’ın gönderilen iletinin içeriğinin Uygulanabilir Hukuk’a uygunluğunu denetlemekle yükümlü olmadığını ve bu hususta doğabilecek her türlü zararın tazmininden münhasıran sorumlu olduğunu peşinen kabul, beyan  ve  taahhüt  eder.  KULLANICI’NIN  işbu  maddeyi  ihlali  sözleşmenin  esaslı  ihlali  olup, EUROMSG’ın sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal fesih hakkı vardır.

5.6. Yapılan bir kampanya gönderimi, %15’ten fazla bounce (hatalı, eksik veya var olmayan eposta adresi) puanı alması halinde EUROMSG, KULLANICI Hesabı’nı erişime ve kullanıma kapatma hakkına sahiptir. Anılan durumun tekrarlanması halinde, EUROMSG’ın Sözleşme’yi  derhal fesih hakkı bulunmaktadır.

 

6.EXPRESS PAKETLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

  1. Express 5, Express 10, Express 25 ve Express 50 paketlerini kullanan KULLANICIlar, paket dönemi içerisinde, bir paket döneminde bir defaya mahsus olarak ücretini ödemek koşulu ile paketlerini üst pakete yükseltme (“Paket Yükseltme”) hakkına sahiptir.
  2. Paket Yükseltme işlemi, KULLANICI tarafından yükseltilecek paketin seçilmesi ve ücretinin ödenmesi ile gerçekleşir. Paket Yükseltme işlemi ile paket dönemi ve aylık fatura dönemi de güncellenir. Başka bir değişle bir sonraki paket yenileme ve fatura tarihi Paket Yükseltme işleminden 1 ay sonra olarak güncellenir.
  3. Paket Yükseltme öncesindeki kalan paket gönderim hakları, belirlenecek yeni paket yenileme ve fatura tarihine kadar geçerli olacaktır. Devam eden paket dönemlerinde KULLANICI, yalnızca yükselttiği paket kullanım haklarına sahip olacaktır.
  4. Express5, Express10, Express25 ve Express50 paketlerini kullanan KULLANICIlar, paket dönemi içerisinde, bir paket döneminde bir defaya mahsus olarak paketlerini alt pakete düşürme (“Paket Düşürme”) hakkına sahiptir.
  5. KULLANICI’nın, Paket Düşürme talebi bir sonraki paket dönemi itibari ile geçerli olacak olup, bu süre zarfında kalan kullanım haklarını kullanma hakkına sahip olan KULLANICI, EUROMSG’a yapacağı bildirim ile Paket Düşürme talebinden vazgeçme hakkına sahiptir.
  6. KULLANICI, euro.message  Servisi’ndeki üye sayısını Paket Düşürme talebi ile belirleyeceği yeni paket çerçevesinde güncellemekle yükümlüdür. Aksi halde KULLANICI’nın euro.message  Servisi kullanımı kısıtlanacaktır. 

 

7.TAAHHÜTLÜ GÖNDERİM PAKETLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

7.1. KULLANICI, Gönderim  Paketlerini  EUROMSG  tarafından  belirlenen  ve  teklif  edilen  uzun dönemlerle satın alma hakkına sahiptir. KULLANICI, tercih ettiği taahhütlü gönderim paketine ilişkin taahhüt süresince Hizmeti kullanıp kullanmadığına bakılmaksızın ilgili ücretin tamamını satın alma işlemi ile ödemekle yükümlüdür.

7.2. KULLANICI, taahhütlü gönderim paketini satın alması halinde, ilgili paketin içeriğinin bir sonraki bir aylık  dönemin  başında  sıfırlanarak  yeniden yükleneceğini,  başka  bir  deyişle ilgili  ay  içinde kullanılmayan paket içeriğinin bir sonraki aya devretmeyeceğini kabul ve beyan eder.

7.3. KULLANICI, satın aldığı taahhütlü gönderim paketini satın aldıktan sonra yalnızca üst bir pakete geçebileceğini ve bu geçişin bir sonraki aylık dönemde gerçekleşeceğini kabul ve beyan eder. EUROMSG, paket yükseltme taleplerini değerlendirdikten sonra kabul etmeme hakkına sahiptir.

7.5.KULLANICI, kendisi tarafından Sözleşme’nin haklı sebeple ve/veya EUROMSG tarafından haksız feshedilmesi halleri dışında Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi veya taahhütlü gönderim  paketinin  iptal  edilmesi  halinde  Hizmeti  kullanıp  kullanmadığına  bakılmaksızın taahhütlü gönderim paketine ilişkin ücretin tamamını ödemekle yükümlü olduğunu, ücretin fesih tarihinden sonraki döneme karşılık gelen kısmının EUROMSG tarafından cezai şart bedeli olarak tahsil edileceğini ve anılan tutar için iade talebi hakkının bulunmayacağını kabul ve beyan eder. 

8.KAMPANYALARA İLİŞKİN HÜKÜMLER

8.1. EUROMSG,  işbu  8.  Madde kapsamında  düzenleyeceği  promosyon,  kampanya,  indirim  ve avantajları, bunların şartlarını ve süresini, internet sitesinde veya farklı mecralarda paylaşacaktır. KULLANICI, EUROMSG’ın işbu promosyon, kampanya, indirim ve avantajları, bunların şartlarını ve süresini her bir kullanıcıya ayrı ayrı bildirme ve yararlandırma yükümlülüğünün olmadığını kabul ve beyan eder.

8.2.  KULLANICI, EUROMSG’ın işbu Sözleşme kapsamında sunulacak EUROMSG Servisi’ne ilişkin her türlü promosyon, kampanya, indirim ve avantajları, bunların şartlarını ve süresini belirleme hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3. EUROMSG, belirleyeceği süre ve şartların biri veya tümünde kampanya öncesi ve esnasında istediği değişikliği yapma, geçici veya kalıcı olarak durdurma veya iptal etme hakkına sahiptir.

8.4. EUROMSG, belirlediği kampanyayı tüm kullanıcılara veya belirleyeceği kriterler ve kurallar dahilinde sadece belirli kullanıcılara veya sadece sınırlı sayıda kullanıcıya sunma, kullandırma, açmakapama hakkına sahiptir. 

8.5. EUROMSG’ın belirleyeceği kural ve kriterleri yerine getirememe/getirmeme, belirlenen sayı ve kotanın aşımı veya kampanya şartlarında değişiklikler, kampanyanın durdurulması, iptal edilmesi, teknik problemler nedeniyle işlemlerin kısa ve uzun süreli gerçekleştirilememesi, kampanya süresi içinde  herhangi  bir  nedenle  nedenlerle  promosyon,  kampanya,  indirim  ve  avantajlardan yararlanamama durumunda KULLANICI, EUROMSG’tan  herhangi  bir  hak  talebinde bulunamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

8.6. KULLANICI, EUROMSG’ın kampanya duyurularında, görsellerinde ilgili bölüm ve içeriklerde, işbu Sözleşme’de yer alan hükümler ile çelişmesi halinde Sözleşme hükümlerinin geçerli olacağını, kampanya duyurularında, görsellerinde ilgili bölüm ve içeriklerde hata olduğu açık durumlarda EUROMSG’ın KULLANICI’yı faydalandırmama veya sınırlandırma hakkı olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.ÜCRETLENDİRME VE ÖDEME KOŞULLARI

9.1. KULLANICI, Portal’da belirtilen ve onaylayacağı hizmet süresi ve hizmet bedeli ile işbu Sözleşme kapsamında hizmet alacağını, hizmet süresi sona ermeden önce aksi bildirimde bulunmadığı takdirde EUROMSG tarafından kendisine aynı süre ve kapsamda hizmet verilmeye devam edileceğini bildiğini ve ilgili hizmete ilişkin ücreti ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

9.2. KULLANICI’nın, Portal üzerinden satın alım esnasında kullandığı kredi kartı bilgilerinin, EUROMSG tarafından anlaşmaya vardığı üçüncü kişi ödeme sistemleri, finansal aracı kurumlar/bankalar nezdinde saklanabilmesine onay vermektedir. Söz konusu onay, kredi kartı bilgilerinin üçüncü kişi ödeme sistemlerince saklanması için gerekli olan yazılı onay yerine geçer. Kullanıcı kendisine ait kredi kartı bilgilerinin EUROMSG’ın anlaşmaya vardığı üçüncü kişi  ödeme  sistemlerince saklanmasını açıkça reddettiğini EUROMSG’a bildirmesi halinde, bu bilgiler ödeme sistemleri üzerinde saklanmaz. Kart bilgilerinin saklanmasına ilişkin tüm güvenlik önlemleri üçüncü kişi ödeme sistemince sağlanacak olup, KULLANICI, EUROMSG’ın herhangi bir durumda sorumlu olmayacağını ve muhatabının üçüncü kişi ödeme sistemi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI dilediği takdirde, kredi kartı bilgilerinin ödeme sistemi üzerinde saklanmasından vazgeçerek bu bilgilerin silinmesini talep edebilir.

9.3. KULLANICI’nın işbu sözleşme kapsamında aldığı hizmetin bedellerini zamanında ödememesi halinde EUROMSG’ın ödeme yapılana kadar hizmeti dondurma veya tamamen durdurma ve sözleşmeyi tek taraflı derhal fesih hakları saklıdır. Böyle bir durumda KULLANICI herhangi bir hak öne süremeyeceğini kabul ve beyan eder. 

9.4. KULLANICI, EUROMSG’ın Hizmet’in koşullarını ve ücretlerini tek taraflı değiştirme hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

9.5. KULLANICI, Sözleşme süresince satın alma işlemi gerçekleştirmediği dönemlere ilişkin her türlü talebi için EUROMSG tarafından işlem özelinde ücretlendirileceğini, EUROMSG’ın bu dönemlere ilişkin hiçbir veri paylaşımı ve/veya hizmet verme zorunluluğu olmadığını kabul eder. 

 

10.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

10.1. İşbu Sözleşme KULLANICI tarafınd   an elektronik ortamda onaylanması ile yürürlüğe girer Taraflarca feshedilmediği sürece kesintisiz olarak yürürlükte kalır.

10.2. Taraflar, diğer Tarafa  önceden yazılı bildirimle işbu Sözleşme’yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminatsız olarak feshetme hakkına sahiptir.

10.3. İşbu Sözleşme kapsamında  EUROMSG tarafından sunulacak hizmetin KULLANICI tarafından kullanmaması KULLANICI’nın kendi sorumluğundadır.

10.4. KULLANICI, fesih tarihi itibariyle Sözleşme kapsamında satın almış olduğu paket dahilinde kalan kullanım  haklarına  ilişkin EUROMSG’tan  hiçbir  para  iadesi  ve/veya  tazminat  talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar, Sözleşme’nin feshi halinde hiçbir koşul altında para iadesi yapmayacağını kabul ve beyan ederler.

10.5. KULLANICI’nın, işbu Sözleşme hükümlerini ihlal etmesi halinde, ihlalin niteliğine göre EUROMSG, ihlalin sona erdirilmesini yazılı olarak bildirerek ihlalin giderilmesi için 5 gün süre verecektir. Bu süre içerisinde ihlalin giderilmemesi halinde, EUROMSG yazılı bildirim yapma zorunluluğu olmadan işbu Sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir. EUROMSG’ın mevzuat,  Uygulanabilir Hukuktan ve/veya işbu Sözleşmeden doğan hakları saklıdır. İhlal nedeniyle EUROMSG’ın bir zararı oluştuysa bunun tazmini isteme hakkı saklıdır.  

10.6. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle feshi, Taraflar’ın fesih tarihine kadar doğmuş ve doğacak hak ve yükümlülüklerine halel getirmeyecektir.

10.7. EUROMSG’ın, işbu Sözleşme hükümlerini ihlal etmesi halinde, Kullanıcı, ihlalin sona erdirilmesini yazılı olarak bildirerek ihlalin giderilmesi için 30 gün süre verecektir. Bu süre içerisinde ihlalin giderilmemesi halinde, KULLANICI yazılı bildirim yapmak şartıyla işbu Sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir.

 

11.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, SIR SAKLAMA VE GİZLİLİK HÜKÜMLERİ

11.1. İşbu sözleşme kapsamında KULLANICI tarafından EUROMSG’a yazılı olarak veya elektronik ortamda teslim edilen her türlü veritabanı bilgileri ile EUROMSG tarafından KULLANICI’ya sözlü, yazılı veya elektronik olarak teslim edilen uygulama, yazılım, kod, program, eğitim, doküman, bilgi ve mater   yaller gizli bilgi ve ifşa yasağı kapsamındadır.

11.2. Taraflar, gizli bilgiyi yalnızca veriliş amacına uygun ve bu amaçla sınırlı olarak kullanacak ve ilgili tarafın yazılı izni olmaksızın gizli bilgileri hiçbir gerekçe ile kısmen veya tamamen gerçek veya tüzelüçüncü şahısların bilgisine sunmayacak veya herhangi bir şekilde ifşa etmeyecektir.

11.3. Taraflar, gizli bilgiyi ancak zorunlu hallerde ve iş gereği bu gizli bilgiyi öğrenmesi gereken personeline ve işbu sözleşme kapsamında iş birliği yapılan üçüncü kişilere verebilecek ancak bu bilginin gizli olduğu konusunda personelini ve üçüncü kişileri uyaracak ve gizli bilginin korunması için gerekli her türlü önlemi alacaklardır.

11.4. Gizli bilginin tarafların bir kusuru olmaksızın kamuya mal olması, gizli bilginin tarafların dışında bir kaynak tarafından kamuya ifşa edilmesi, gizli bilginin yürürlükte olan Uygulanabilir Hukuk veya verilmiş mahkeme kararı ya da idari emir gereğince açıklanmasının kanunen zorunlu olması ve gizli bilginin zaten önceden kamuya ifşa olması halleri gizli bilgi ve ifşa yasağı kapsamı dışındadır.

11.5. EUROMSG, KULLANICI’ya ait ticari elektronik ileti gönderim kayıtlarını (gönderime ait raporlar, belgeler, içerik ve benzeri kayıtlar); (i) Sözleşme’nin sona erme tarihinde (ii) ticari elektronik ilet gönderim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sürelerinden hangisi önce gerçekleşirse, bu sürenin sonunda verileri silme hakkına sahip olacaktır. İşbu maddede belirtilen sürelerin  dolmasının  ardından EUROMSG’ın  söz  konusu  verileri  saklama yükümlülüğü  sona ereceği ve anılan verilerin EUROMSG tarafından hiçbir ek yükümlülük altında bulunmadan silinebileceği konusunda Taraflar mutabıktır.

11.6. KULLANICI, Veri Sorumlusu sıfatı ile Uygulanabilir Hukuk kapsamında öngörülmüş her türlü yükümlülüğü eksiksiz yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, elde etmiş olduğu ve Sözleşme kapsamında paylaşacağı kişisel verilerin yurt içinde ve yurt dışında 3. kişilere aktarılması ve işlenmesi için gerekli izinlerin veri sahiplerinden Uygulanabilir Hukuk’a uygun olarak alındığını kabul beyan ve taahhüt eder.

11.7. Sözleşmede yer alan hizmetlerin ifası sırasında EUROMSG’ın “Veri İşleyen” sıfatını haiz olması koşulu  ile EUROMSG, 6698  sayılı  Kanun’da  Veri  İşleyen tanımı kapsamında  yüklenen  tüm sorumluluk ve yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul etmektedir. EUROMSG her  halükarda 6698 sayılı Kanun veya Uygulanabilir Hukuk’ta yer alan ve Veri Sorumlusu’nun yükümlülüğü altında bulunan işlemlerden veya meydana  gelen  zararlardan  sorumlu  tutulamaz  ve  hiçbir  surette  Veri  Sorumlusu  sıfatını taşımamaktadır. 

11.8. EUROMSG, 6698 sayılı Kanun‘da tanımlı olduğu şekilde kendi kusuru nedeniyle kişisel verilerin amacı dışında kullanılması veya yine kusura dahilinde 3. kişilere kanunsuz olarak ifşa edilmiş olması halleri dışında doğrudan veya dolaylı hiçbir zararın muhatabı değildir.

11.9. Herhangi bir resmi kurumun EUROMSG’a   işbu Sözleşme kapsamında sahip olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde  edilmesi  veya  hukuka  uygun  olarak  muhafazasının sağlanmaması gibi Uygulanabilir Hukuk kapsamında Veri Sorumlusu’na ilişkin yükümlülüklerin ihlalinden kaynaklı olarak idari para cezası öngörmesi halinde KULLANICI, işbu idari para cezası bedelini ve uğrayacağı zararı EUROMSG’a ilk talepte nakden ödeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. 

11.10. EUROMSG, herhangi bir resmi kurumdan madde 11.9 kapsamında gelecek bildirim neticesinde tüm tazminat talebi hakları saklı kalmak kaydıyla Sözleşmeyi derhal feshetmeye yetkilidir. 

 

12.LİSANS VE TELİF HAKLARI

12.1.KULLANICI, euro.message Servisinde kullanılan ve tüm hakları münhasıran EUROMSG’a ait olan web sitesini, yazılımları, programları, sistem mimarisini ve sistem kodlarını sadece işbu sözleşme süresince ve sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanacağını, yazılımlara ait kaynak kodlarını, ara yüzleri, sistem mimarisini ve sistem kodlarını tamamen veya kısmen, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir şekilde kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, satmayacağını, ücretli veya  ücretsiz  olarak  devretmeyeceğini,  değiştirmeyeceğini,  yaymayacağını,  umuma sunmayacağını,  herhangi  bir  şekilde  üçüncü şahısların  kullanımına  açmayacağını,  içeriğinde değişiklik  yapmayacağını,  kaynak  kodu  dönüştürme  veya  ters  mühendislik  işlemleri uygulamayacağını ve işbu sözleşme kapsamı dışında kullanmayacağını, işbu madde hükmüne aykırı hareket etmesi EUROMSG’ın uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

12.2.KULLANICI,  euro.message  Servisine  ilişkin  teknik  ve  ticari  fikirleri  hukuka  aykırı  olarak kullanmayacağını,  üçüncü  kişilerle  paylaşılmayacağını,  haksız  rekabet  teşkil  edecek  şekilde kopyalamayacağını ve benzer ürünler üretmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.12.3.İşbu  sözleşmenin  feshedilme  veya  sona  erme  tarihinden  itibaren  geçerli  olmak  üzere, sözleşmenin diğer hükümlerine bakılmaksızın, KULLANICI artık Yazılımın herhangi bir bölümünü kullanma hakkına sahip olmayacaktır.

12.3. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştireceği entegrasyon nedeniyle EUROMSG nezdinde doğacak tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. 

 

13.MÜCBİR SEBEPLER

13.1. Taraflar, deprem, sel, yangın, doğal afet, savaş, seferberlik, sıkıyönetim, grev, lokavt, isyan, ayaklanma, terör ve benzeri mücbir sebeplerin ortaya çıkması nedeniyle işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirememeleri halinde sorumlu olmayacaklardır.

13.2. Mücbir sebep durumunun 30 (otuz) günden fazla devam etmesi halinde taraflar bir araya gelerek, işbu sözleşmenin devamını, askıya alınmasını veya feshedilmesini müzakere edeceklerdir. Fesih halinde taraflar, mücbir sebepler nedeniyle işbu sözleşmenin uygulanamamış hükümleri nedeniyle birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

 

14.BİLDİRİMLER

14.1. İşbu Sözleşme  çerçevesinde EUROMSG  tarafından  yapılacak  tüm  bildirimler  yazılı  olarak KULLANICI’nın bildirdiği KEP adresine, KEP adresinin bulunmaması halinde bildirdiği eposta adresine yapılacak ve tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.KULLANICI işbu Sözleşme çerçevesinde bildirimleri ve talepleri EUROMSG’a yazılı olarak iletişim formu aracılığıyla( iletecektir. Yazılı olarak yapılmayan uyarı ve talepler nedeniyle işbu sözleşme konusu hizmette meydana gelebilecek aksaklıklardan ve gecikmelerden EUROMSG sorumlu olmayacaktır. KULLANICI, tarafından yapılacak fesih bildirimi yalnızca EUROMSG’ın hedefmedyatanitim@hs01.kep.tr KEP adresine yapılacaktır.

14.2. Taraflardan birisi diğerine yazılı olarak adres değişikliğini bildirmediği takdirde tarafların işbu sözleşmede yazılı adreslerine yapılacak bildirimler geçerli olacaktır.

15.YARGI YERİ VE UYGULANACAK HUKUK

  1. EUROMSG, Hizmetleri işbu Sözleşme kapsamında Tükiye Cumhuriyeti Kanunları’na göre sağlayacaktır.  
  2. İşbu Sözleşme’den doğacak uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
  1. DİĞER HÜKÜMLER

16.1. KULLANICI,  EUROMSG’ın  yazılı  onayı  olmadan  işbu  sözleşmeden doğan  hak  ve yükümlülüklerini doğrudan veya dolaylı, kısmen veya tamamen üçüncü gerçek veya tüzel kişilere devredemez.

16.2. EUROMSG, işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini doğrudan veya dolaylı, kısmen veya tamamen üçüncü gerçek veya tüzel kişilere kapsamındaki yükümlülüklerini 

16.3. İşbu Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin Uygulanabilir Hukuk kapsamında doğacak vergi ve masraflardan Kullanıcı sorumludur.