Açılma Oranı (Open Rate)

İşletmelerin hedef kitlelerine gönderdiği toplam e-posta sayısını, alıcıların bu e-postaları açma sayısına bölerek elde ettiği orandır. Açılma oranı, e-posta kampanyalarının başarıya ulaşmasını ölçümlemek açısından oldukça önemli bir metriktir. Açılma Oranı,...

A/B Testi

A/B test; dijital pazarlama dünyasında kullanılan ve web sayfası, sosyal medya kampanyası, e-posta kampanyası, dijital reklam metni gibi iki farklı varyasyonun test edilerek hangisinin daha iyi performans gösterdiğini karşılaştırma yöntemidir. A/B testte,...