A/B test; dijital pazarlama dünyasında kullanılan ve web sayfası, sosyal medya kampanyası, e-posta kampanyası, dijital reklam metni gibi iki farklı varyasyonun test edilerek hangisinin daha iyi performans gösterdiğini karşılaştırma yöntemidir. A/B testte, kullanıcılara rastgele iki farklı değişken gösterilir ve değişkenlerinin hangisinin en yüksek performansa sahip olduğunu belirlemek için istatistiksel veriler kullanılır. Böylece, en çok geri dönüş sağlayan ve en verimli değişken belirlenmiş olur.