Segmentasyon, dünya pazarlarında binlerce ürünün, medyanın yaygınlaşması, reklam yorgunluğu ve genel ekonomik sorunların olduğu günümüzün yoğun pazarında büyük önem kazanmaktadır.  

Segmentasyon, pazarı tanımlanabilir, erişilebilir, eyleme geçirilebilir, karlı ve büyüme potansiyeli olan bölümlere veya bölümlere ayırmak anlamına gelir. Diğer bir deyişle; potansiyel müşterilerin benzer ihtiyaçlarına, isteklerine, kullanımlarına ve ödeme yeteneklerine göre uyarlaması ilgi alanlarına veya özelliklere göre gruplara ayırma sürecidir. Bu da bir şirket için başarı ve rakipleri arasındaki farkın kapanması anlamına gelmektedir.

 

Segmentasyon Neden Önemlidir?

 

Segmentasyon, tüm müşterilerin aynı ilgi alanlarına, satın alma gücüne veya tüketici ihtiyaçlarına sahip olmadığını fark eder. Tüm potansiyel müşterilere geniş çapta hizmet vermek yerine, bir şirketin pazarlama çabalarını daha stratejik ve rafine hale getirmeye çalıştığı için oldukça önem taşımaktadır. Bir şirket, hedef kitleleri göz önünde bulundurarak belirli ürünler için özel planlar geliştirerek, satış yapma ve kaynaklarla daha verimli olma şansını artırabilir.

 

Segmentasyon Nasıl Yapılır?

 

Segmentasyonun evrensel olarak kabul edilmiş tek bir yolu yoktur. Segmentasyonu belirlemek için, şirketler pazar bölümlendirme yolculukları boyunca kendilerine aşağıdaki soruları sormaları gerekmektedir:

1

1. Aşama:  Beklentilerin/Hedeflerin Belirlenmesi

Pazar bölümlendirmesini gerçekleştirmenin amacı veya hedefi nedir ?

Şirket, pazarlama segmentasyonu yaparak neyi bulmayı umuyor ?

Şirketin hangi pazar segmentlerinin mevcut olabileceğine dair herhangi bir beklentisi var mı ?

 

 

2. Aşama: Müşteri Segmentlerini Tanımlama

Şirketin rakipleri hangi segmentlere satış yapıyor ?

Hangi kamuya açık bilgiler pazarımızla alakalı mı ve mevcut mu ?

Hangi verileri toplamak istiyoruz ve bunları nasıl toplayabiliriz ?

Beş tür segmentten hangisine göre segmente ayırmak istiyoruz ?

 

3. Aşama: Potansiyel Segmentleri Değerlendirme

Verilerimizin gerçek pazar segmentlerini temsil etmemesi ne gibi riskler içeriyor ?

Neden bir tür müşteriye hizmet vermeyi diğerine tercih etmeliyiz ?

Bir pazar segmentini diğerine tercih etmenin uzun vadeli etkisi nedir ?

Şirketin ideal müşteri profili nedir ve bu “mükemmel müşteri” ile en iyi örtüşen segmentler hangileridir ?

 

 

4. Aşama: Segment Stratejisi Geliştirme

Şirket varsayımlarını örnek bir test pazarında nasıl test edebilir ?

Başarılı bir pazarlama segmenti stratejisini ne tanımlar ?

Şirket, stratejinin işe yarayıp yaramadığını nasıl ölçebilir ?

 

 

5. Aşama: Başlatma ve İzleme

Pazar bölümlendirme stratejisi açıklandıktan sonra geri bildirim sağlayabilecek kilit paydaşlar kimlerdir ?

Yürütmenin önündeki hangi engeller var ve bunlar nasıl aşılabilir ?

Pazarlama kampanyasının başlatılması şirket içinde nasıl iletilmelidir ?

 

 

Segmentasyon Türleri Nelerdir?

 

Dört temel segmentasyon türü vardır. Ancak, bir tür genellikle bireysel bir segmente ve bir organizasyon segmentine ayrılabilir. Bu nedenle, aşağıda beş yaygın pazar bölümlendirme türü bulunmaktadır.

 

  • Demografik Segmentasyon

Demografik bölümleme, basit ve yaygın pazar bölümlendirme yöntemlerinden biridir. Piyasayı yaş, gelir, cinsiyet, ırk, eğitim veya meslek gibi müşteri demografilerine bölmeyi içerir. Bu pazar bölümlendirme stratejisi, benzer demografik özelliklere sahip bireylerin benzer ihtiyaçlara sahip olacağını varsayar.

Örnek: Yeni bir video oyun konsolu için pazar bölümlendirme stratejisi, çoğu kullanıcının harcanabilir geliri olan genç erkekler olduğunu ortaya çıkarabilir.

 

  • Firmografik Segmentasyon

Firmografik segmentasyon, demografik bölümleme ile aynı kavramdır. Ancak, bu strateji bireyleri analiz etmek yerine kuruluşlara ve bir şirketin çalışan sayısına, müşteri sayısına, ofis sayısına veya yıllık gelirine bakar.

Örnek: Kurumsal bir yazılım sağlayıcı, çok uluslu bir firmaya daha çeşitli, özelleştirilebilir bir paketle yaklaşırken, daha küçük şirketlere sabit bir ücretle, daha basit bir ürünle yaklaşabilir.

 

  • Coğrafi Segmentasyon

Coğrafi bölümleme, teknik olarak demografik bölümlemenin bir alt kümesidir. Bu yaklaşım, belirli bir coğrafi alandaki insanların benzer ihtiyaçları olabileceğini varsayarak, müşterileri fiziksel konuma göre gruplandırır. Bu strateji, farklı şubelere, ofislere veya konumlara açılmak isteyen daha büyük şirketler için daha kullanışlıdır.

Örnek: Bir giyim perakendecisi, Kuzeybatı Pasifik konumlarında Güneybatı konumlarına kıyasla daha fazla yağmurluk sergileyebilir.

 

  • Davranışsal Segmentasyon

Davranışsal segmentasyon, büyük ölçüde pazar verilerine, tüketici eylemlerine ve müşterilerin karar verme modellerine dayanır. Bu yaklaşım, tüketicileri daha önce pazarlar ve ürünlerle nasıl etkileşimde bulunduklarına göre gruplandırır. Bu yaklaşım, tüketicilerin önceki harcama alışkanlıklarının gelecekte ne satın alabileceklerinin bir göstergesi olduğunu varsayar, ancak harcama alışkanlıkları zamanla veya küresel olaylara tepki olarak değişebilir.

Örnek: Kredi kartı ile satın alma davranışı gösterip çoğunlukla mobilden uygulama kullanım davranışı sergileyen bir müşteriye burada çapraz satış faaliyetleri düzenlenebilir.

 

  • Psikografik Segmentasyon

Genellikle en zor pazar bölümlendirme yaklaşımı olan psikografik bölümleme, tüketicileri yaşam tarzlarına, kişiliklerine, fikirlerine ve ilgi alanlarına göre sınıflandırmaya çalışır. Bu özellikler kolayca değişebileceğinden ve hazır nesnel verilere sahip olmayabileceğinden, bunu başarmak daha zor olabilir. Bununla birlikte, bu yaklaşım, bireyleri harici veri noktalarının aksine içsel motivasyonlara dayalı olarak grupladığı için en güçlü pazar segmenti sonuçlarını verebilir.

Örnek: Bir fitness giyim şirketi, bireyleri çeşitli spor dallarını oynama veya izleme konusundaki ilgilerine göre hedefleyebilir.

 

Segmentasyonun Faydaları Nelerdir?

 

Segmentasyonu uygulamak için çaba ve kaynak gerekmektedir. Ancak başarılı pazarlama segmentasyon kampanyaları, bir şirketin uzun vadeli karını ve sağlığını artırabilir. Pazar bölümlendirmenin çeşitli faydaları arasında;

  • Artan kaynak verimliliği:

Pazarlama segmentasyonu, yönetimin belirli demografik özelliklere veya müşterilere odaklanmasına olanak tanır. Ürünleri tüm pazara tanıtmaya çalışmak yerine, pazarlama segmentasyonu, geniş erişimli bir yaklaşıma kıyasla genellikle daha az maliyetli olan odaklanmış, kesin bir yaklaşıma izin verir.

  • Daha güçlü marka imajı:

Pazarlama segmenti, yönetimi belirli bir grup insan tarafından nasıl algılanmak istediğini düşünmeye zorlar. Pazar segmenti belirlendikten sonra, yönetim hangi mesajın oluşturulacağını düşünmelidir. Bu mesaj bir hedef kitleye yönelik olduğu için, bir şirketin marka bilinci oluşturma ve mesajlaşmasının çok kasıtlı olması daha olasıdır. Bunun, şirketle daha iyi müşteri deneyimleri yaratmanın dolaylı bir etkisi de olabilir.

  • Marka sadakati için daha fazla potansiyel:

Pazarlama segmentasyonu, tüketicilerin bir şirketle uzun vadeli ilişkiler kurma fırsatını artırır. Daha doğrudan, kişisel pazarlama yaklaşımları müşterilerde yankı uyandırabilir ve bir katılım, topluluk ve aidiyet duygusu geliştirebilir. Ek olarak, pazar bölümlendirme, ürün hattınıza ve demografinize uyan doğru müşteriye ulaşma olasılığınızı artırır.

  • Daha güçlü pazar farklılaşması:

Pazar bölümlendirme, bir şirkete pazara ve rakiplere iletmek istedikleri mesajı tam olarak belirleme fırsatı verir. Bu aynı zamanda bir şirketin rakiplerinden nasıl farklı olduğunu özel olarak ileterek ürün farklılaşması yaratmaya da yardımcı olabilir. Yönetim, pazarlamaya yönelik geniş bir yaklaşım yerine, akılda kalıcı ve spesifik olma olasılığı daha yüksek olan belirli bir imaj yaratır.

  • Daha iyi hedeflenmiş dijital reklamcılık:

Pazarlama segmentasyonu, bir şirketin daha iyi hedeflenmiş reklam stratejileri gerçekleştirmesini sağlar. Bu, sosyal medya aracılığıyla belirli yaşlara, yerlere veya alışkanlıklara yönelik çabayı yönlendiren pazarlama planlarını içerir.

 

 

HEMEN BAŞLA
Share This