Potansiyel müşterilerle sürdürülebilir ilişkiler kurma sürecidir. Olası müşterilerle yapılandırılmış ilişkiler, eğer müşteri şirketin bir ürününü satın almaya hazır değilse özellikle önemlidir.