İzin tabanlı müşteri listesi, işletmelerin izinli müşterilere promosyon mesajları göndermek için kullanılan isim, adres ve iletişim bilgilerini içeren bir veri koleksiyonudur. Genellikle özel olarak oluşturulur ve müşteri ilişkilerini güçlendirme ve marka sadakati oluşturma amaçlarına hizmet eder.